על התוכנית

מטרת התוכנית לאמנות קהילתית של המרכז לאמנויות היא לבסס פרקטיקות קהילתיות של יצירה ואמנות. התוכנית שואפת לפתח בקרב האמנים המשתתפים בה את זיקתם להמשגות שונות של קהילתיות, פעולה אמנותית חברתית, וחשיבה משותפת. באמצעות למידה משותפת, במקביל להנחיה אישית, אנו שואפים לפתח את החשיבה על - ואופני הפעולה של – פעולה קהילתית בקרב האמנים המשתתפים. בנוסף, התוכנית שואפת לייצר פלטפורמה ללמידה, עבודה, יצירה ותצוגה של אמנות מבוססת קהילה